Nieuwsbrief
Pensioenfonds Particuliere Beveiliging
 
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor werkgevers oktober 2016
 
Inhoudsopgave
 
hoofdgerecht
 
Vooraankondiging overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder
 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging gaat per 1 januari 2017 over naar een nieuwe pensioenuitvoerder, TKP Pensioen. Door de overstap verandert er een aantal zaken voor u. De komende maanden nemen we u mee in de overgang naar TKP. Zo krijgt u gefaseerd informatie, zodat de overgang zo soepel mogelijk voor u verloopt.

Gefaseerde informatie
De komende maanden ontvangt u meerdere keren post van ons. Hieronder vindt u een overzicht van deze informatie:

Brief 1 > nieuwe contactgegevens december 2016
  > nieuw werkgeversnummer  
  > informatie over het werkgeversportaal
   voor het aanleveren van werknemergegevens
 
     
Brief 2 > uitleg over gegevensaanlevering januari 2017
     
Brief 3 > uitleg over nota en betalingsvoorwaarden februari 2017

U ontvangt van ons drie informatiefolders
Wij nemen u in deze folders stap voor stap mee in het nieuwe werkgeversportaal. Bij de eerste brief ontvangt u ook de eerste folder.

Gegevensaanlevering
De manier van aanlevering blijft in de basis gelijk. Ook bij TKP kunt u gebruikmaken van de Pensioenaangifte. Als er wijzigingen worden doorgevoerd in de inhoudelijke aanlevering, geven we dat zo snel mogelijk bij u aan.

Reglementswijzigingen per 1 januari 2017
De premieberekening wijzigt per 1 januari 2017. In plaats van het parttime percentage, wordt de premie berekend op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren. Uiteraard informeren wij u zo snel mogelijk over wat deze en andere reglementswijzigingen voor u betekenen.

Klankbordgroep
In november staat een nieuwe klankbordgroep gepland. Een aantal werkgevers ontvangt hier een uitnodiging voor.

 
 
 Terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: