Nieuwsbrief
Pensioenfonds Particuliere Beveiliging
 
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief december 2016
 
Inhoudsopgave
 
 
 
 
hoofdgerecht
 
voorgerecht
Aanleveren gegevens 2016
 
De pensioenadministratie wordt vanaf januari 2017 uitgevoerd door TKP. Het is daarom belangrijk om de gegevens over 2016 zo snel mogelijk aan te leveren bij Syntrus Achmea. Loongegevens en mutaties over 2016 levert u nog op de gebruikelijke wijze aan. Syntrus Achmea verwerkt tot 13 februari 2017 uw gegevens over 2016. Lever gegevens over 2016 daarom aan vóór 13 februari 2017.

Vragen over de afhandeling van 2016 stelt u aan het Klant Contact Center van Syntrus Achmea via: 088 - 008 40 34.
 
 
 
Wijziging premieberekening
 
De premieberekening wijzigt per 1 januari 2017. De premie wordt vanaf dat moment berekend op basis van de verloonde uren (uren waarover salaris wordt betaald) per loonperiode, niet meer op basis van contracturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bruto uurloon.

Daarnaast zijn normuren per loonperiode (uren per periode voor iemand die fulltime werkt) belangrijk om het pensioen en de pensioenpremie te kunnen berekenen.

De vakantietoeslag telt mee voor de pensioenopbouw, overige toeslagen en vergoedingen niet. Deze toeslagen en vergoedingen hoeven dus ook niet aangeleverd te worden. De vakantietoeslag hoeft u ook niet aan te geven, deze wordt voor de premieberekening en de pensioenopbouw per loonperiode doorberekend. Dit wordt gedaan door het bruto uurloon te verhogen met 8%.

Bijzondere mutaties, zoals onbetaald verlof, kunt u niet aangeven via de pensioenaangifte. U kunt deze gegevens aanleveren in het werkgeversportaal, zodra de eerste gegevensaanlevering via pensioenaangifte heeft plaatsgevonden.

U ontvangt vanaf januari 2017 een nota per loonperiode op basis van de aangeleverde gegevens. De premie wordt dan per periode berekend, dus per maand of 4-weken.

Aan te leveren gegevens
Vanaf loonperiode 1-2017 verwachten we dus van u dat u in ieder geval de volgende gegevens aanlevert via de pensioenaangifte:
  • Vul bij veldnaam AantVerlUPens het aantal verloonde uren in, minimaal gelijk aan contracturen per loonperiode (maand of 4-weken).
  • Vul bij veldnaam LnUBruto het bruto uurloon van de eerste loonperiode van 2017 in. Als uw werknemer later in dienst is gekomen, vult u het bruto uurloon van de latere indiensttredingsdatum in.
  • Vul bij veldnaam AantUNormWk de normuren per werknemer per loonperiode in (maand of 4-weken).
Aan het einde van het jaar ontvangt u meer informatie over het werkgeversportaal van TKP. U kunt dan ook de uitgebreide handleiding raadplegen.

Deel deze informatie ook met uw salarisadministrateur
Deze informatie is ook voor hem van belang.
 
 
 
Wijziging pensioenregeling slapers
 
Een aantal beveiligingsbedrijven houdt werknemers na 104 weken ziekte ‘in dienst’, waarbij er geen sprake is van loon (hierna: slapend dienstverband). Tijdens het slapend dienstverband wordt er door de werkgever wel pensioenpremie ingehouden. Door de inhouding van premie op feitelijk geen loon, ontstaat er een negatief loon. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen is het pensioenreglement aangepast.

Na de maximum-uitkeringstermijn, in principe 104 weken, voor de pensioenopbouw wordt uitgegaan van het actuele salaris. Is het salaris nihil? Dan vindt er geen pensioenopbouw plaats op basis van het dienstverband en hoeft de werkgever geen premie af te dragen.
 
 
 
De werkgeversdesk is er voor u!
 
Heeft u vragen? We helpen u graag verder. Op www.beveiligingspensioen.nl vindt u meer informatie. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via: (050) 582 19 25. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar werkgever@beveiligingspensioen.nl. Als u belt of mailt, vermeld dan uw werkgeversnummer. Dit nummer is te vinden onder 'Ons kenmerk', bovenaan deze brief. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.
 
 
 Terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: