e-nieuwsbrief SPD Lees online  |  Afmelden
e-SPD november 2018
In deze e-mail
SPD en DPD blij met paneldiscussie
Hoe kijkt u aan tegen een eventuele verhoging van de pensioenleeftijd? Over deze en andere vragen spraken dierenartsen in oktober met elkaar tijdens een paneldiscussie. De besturen van het pensioenfonds en van de deelnemersvereniging nodigden hen hiervoor uit. SPD en DPD gaan nu samen zorgvuldig de overwegingen bespreken die zij van de collega dierenartsen uit de discussie meekregen.
SPD erkent Ombudsman pensioenen
Bent u ontevreden over uw pensioenfonds? Nieuw is dat u nu met een klacht of geschil over SPD ook bij de Ombudsman Pensioenen terecht kunt. We hebben natuurlijk liever dat het zover niet hoeft te komen. Neem eerst contact met ons op. Vaak kunnen we de klacht dan oplossen. Wilt u meer weten over de nieuwe klachten- en geschillenprocedure?

Meer informatie >
Heeft u een jongere partner?
Is het leeftijdsverschil met uw jongere partner meer dan 10 jaar? Dan vermindert SPD niet langer het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden. Die korting was 2½ procent voor elk vol jaar dat het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar. Deze wijziging gaat in op 1 januari 2019. Bent u partner van een dierenarts die in 2018 of eerder is overleden? Dan verandert uw partnerpensioen niet.

Meer informatie >