e-nieuwsbrief SPD Lees online  |  Afmelden
e‑SPD januari 2019
In deze e‑mail
Pensioenleeftijd naar 68 jaar?
Tot 2021 blijft de pensioenleeftijd bij SPD 65 jaar. De leden van de deelnemersvereniging (DPD) beslissen op z’n vroegst in 2020 over eventuele verhoging van de pensioenleeftijd. Eind vorig jaar spraken de besturen van SPD en DPD in een paneldiscussie met collega‑dierenartsen over een mogelijke verhoging.

DPD neemt nu de tijd om alle overwegingen voor en tegen een verhoging van de pensioenleeftijd goed af te wegen. Wilt u meer weten over onze deelnemersvereniging?

Lees meer >
Denk bij de belastingaangifte aan uw pensioenpremie!
Betaalt u de pensioenpremie geheel of gedeeltelijk zelf? Dan kunt u de in 2018 betaalde premie als bedrijfskosten in mindering brengen op uw bedrijfsresultaat of als negatief loon opgeven in de belastingaangifte. Op onze website leest u stap voor stap hoe u dit doet.

Lees meer >
Inkomensopgave nu makkelijk online
Nieuw is dat u de inkomensopgave bij SPD voortaan online doet. We stuurden hierover op 22 januari 2019 een brief. Doe de opgave voor 1 april 2019. We kunnen dan de pensioenopbouw en premie vaststellen. U krijgt na de vaststelling direct de juiste nota. We helpen u op onze website in stappen de opgave te doen. Verzorgt uw adviseur de inkomensopgave? Stuur dan deze e‑SPD door naar uw adviseur.

Lees meer >
Nieuwe collega?
Vraag of hij of zij bij de aanmelding aan de verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid heeft gedacht. Dierenartsen kunnen binnen 3 maanden na aanmelding bij SPD kiezen voor deze verzekering. Daarmee verzekeren zij dat hun pensioenopbouw doorgaat bij (gedeeltelijke) beroepsarbeidsongeschiktheid. U helpt daarmee uw collega te behoeden voor een financieel risico.

Lees meer >