Uw SSPF pensioenopbouw gaat in 2019 met 1% omhoog Lees online | Afmelden
 
 
Update Shellpensioen.nl
maart 2019
Shell
 
 
 
Uw SSPF pensioenopbouw gaat in 2019 met 1% omhoog
Nieuw op mijn-Shellpensioen: mijn-Flexplanner
Shell pensioen kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen
 
De SSPF pensioen­opbouw gaat in 2019 met 1% omhoog
Uw pensioen bij Shell wordt elk jaar onvoorwaardelijk geïndexeerd. Dit jaar verhogen we de pensioen­opbouw van onze deelnemers met 1%.
Lees meer >
 
 
Nieuw op mijn-Shellpensioen:
mijn-Flexplanner
Op mijn-Shellpensioen is de pensioencalculator vervangen door mijn-Flexplanner. Met deze nieuwe tool krijgt u nog beter inzicht in de effecten van pensioenkeuzes op uw financiële plaatje. 
Lees meer >
 
 
Shell Pensioen kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen
Nederlandse Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro. Met de ondertekening van het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) maakt de pensioensector afspraken om negatieve gevolgen op de samenleving en milieu van pensioenfonds-beleggingen te voorkomen of te mitigeren. Het IMVB-convenant is een initiatief van onze koepelorganisatie, de Pensioenfederatie. Daarbij wordt voortgebouwd op geldende richtlijnen van de OESO en de Verenigde Naties.
Lees meer >
 
 
Dit vindt u allemaal op het UPO
Binnenkort krijgt u het Uniform Pensioenoverzicht van ons. Welke belangrijke informatie staat daar eigenlijk op?
Lees meer >
 
 
TIP: WIJZIG UW ZAKELIJK E-MAILADRES NAAR UW PRIVÉ E‑MAILADRES
Zo kunnen we u altijd bereiken, ook als u later misschien ergens anders werkt.
Wijzig uw e-mailadres via mijn-Shellpensioen.
 
 
SNPS RESULTATEN OVER 2018
U belegt voor uw pensioen bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Dat is beleggen met een lange horizon. Tussentijdse schommelingen in uw kapitaal, als gevolg van ontwikkelingen in de financiële markten, horen hierbij. In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk beleggingsresultaat (rendement) voor u. Naast de ingelegde premie, kosten en rente, is de hoogte van dit rendement over tijd uiteindelijk de bepalende factor voor uw te bereiken pensioen. Om rendement te realiseren moet risico worden genomen. Echter, dit risico kan ook korte termijn koersschommelingen met zich meebrengen (volatiliteit). Deze volatiliteit is lange tijd laag geweest, er waren weinig schommelingen, maar eind 2018 kwam hier verandering in.
Lees meer >
 
 
© 2019 Shell Pensioen
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier