Shell pensioen kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen Lees online | Afmelden
 
 
Update Shellpensioen.nl
maart 2019
Shell
 
 
 
Shell pensioen kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen
SNPS resultaten over 2018
Tip: actualiseer uw gegevens
 
Shell Pensioen kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen
Nederlandse Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro. Met de ondertekening van het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) maakt de pensioensector afspraken om negatieve gevolgen op de samenleving en milieu van pensioenfonds-beleggingen te voorkomen of te mitigeren. Het IMVB-convenant is een initiatief van onze koepelorganisatie, de Pensioenfederatie. Daarbij wordt voortgebouwd op geldende richtlijnen van de OESO en de Verenigde Naties.
Lees meer >
 
 
SNPS RESULTATEN OVER 2018
U neemt deel in het Collectief Variabel Pensioen (CVP) en ontvangt een variabel pensioen van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Nadat u met pensioen bent gegaan wordt er voor u doorbelegd omdat daarmee, naar verwachting en over een langere periode gezien, een deel van de inflatie kan worden goedgemaakt. Hierbij horen echter ook tussentijdse schommelingen in uw pensioen, als gevolg van ontwikkelingen in de financiële markten en de rente. In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar het grotendeels (maar niet volledig) afdekken van het renterisico. Daarnaast wordt er voor een klein deel belegd in aandelen om op termijn een deel van de inflatie te kunnen compenseren.
Lees meer >
 
 
TIP: actualiseer uw gegevens
U krijgt van ons een e-mail als er nieuwe informatie klaar staat over uw pensioen. Ontvangt u deze berichten liever via een ander e-mailadres? Geef dat aan ons door via mijn-Shellpensioen.
 
 
Logt u al in op mijn-Shellpensioen?
We communiceren steeds meer digitaal. Het is duurzamer, sneller en bovendien bespaart het kosten. Op mijn-Shellpensioen vindt u alle pensioeninformatie handig bij elkaar.
Lees meer >
 
 
Goed nieuws: de SSPF-pensioenen gaan omhoog
Wij verhogen per 1 februari 2019 de pensioenuitkering van SSPF met 1,6%. U ziet deze verhoging in maart terug op de betaalspecificatie.
Kijk hier >
 
 
© 2019 Shell Pensioen
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier