Nieuwsbrief Zuivel september Online lezen  |  Afmelden
 
september 2019
Pensioenakkoord: De belangrijkste afspraken
De hoofdlijnen van het nieuwe Pensioenakkoord zijn bekend. De nadere uitwerking zal pas duidelijkheid geven over de precieze gevolgen. Partijen gaan hier de komende tijd mee verder.
Lees meer
Vanaf 2021 mogelijk strengere rekenregels voor pensioenfondsen
Er komen strengere rekenregels voor pensioenfondsen. Die komen er daardoor financieel slechter voor te staan. Dit vergroot de kans op een verlaging van de pensioenen.
Lees meer
Onze financiële situatie: update
Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan onze dekkingsgraad. Hoe hoger die staat, hoe gezonder we zijn. Eind juli stond onze beleidsdekkingsgraad op 107,0%, tegenover 107,7% eind juni.
Lees meer
UPO ontvangen… wat doet u ermee?
Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is bedoeld om u inzicht te geven in uw pensioensituatie. Op dit moment en in het pensioen dat u op uw 68e uiteindelijk kunt bereiken.
Lees meer
Het jaarverslag 2018 staat online
Hoe staat het fonds er financieel voor? Wat was het resultaat van de beleggingen? Hoe was de samenstelling van ons pensioenfonds? En wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar? In het jaarverslag vindt u informatie over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen van 2018. Er is ook een samenvatting. U vindt beiden op www.pensioenfondszuivel.nl.
Lees meer
Contact
E-mail opties