Update Shellpensioen.nl januari 2020 Lees online | Afmelden
 
 
Update Shellpensioen.nl
februari 2020
Shell
 
 
 
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?
Afgelopen zomer stonden de kranten vol over het Pensioenakkoord. Shell Pensioenfonds volgt de ontwikkelingen rond de uitwerking ervan op de voet. In het huidige Pensioenakkoord staan nog geen details over pensioenregelingen. Zodra er nieuws is, hoort u dat van ons.
Lees meer >
 
Duurzaam beleggen
Shell Pensioenfonds belegt uw maandelijkse pensioenpremies. Het rendement zorgt voor de aangroei van uw pensioen. Maar een goed rendement is niet het enige dat telt. We willen ook op een duurzame en verantwoorde manier beleggen.
Lees meer >
 
Vóór 1 maart ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen.
Lees meer >
 
Belastingtarief over uw pensioenuitkering januari 
Uw pensioenuitkering over januari 2020 wordt belast volgens de belastingtarieven die nog gelden voor 2019. Vanaf februari 2020 berekenen wij uw netto pensioenuitkering met de belastingtarieven van 2020. Wij corrigeren de netto pensioenuitkering die u in januari heeft ontvangen. Een eventueel verschil verrekenen wij met uw pensioenuitkering van februari. Bekijk ook uw specificatie. Vanaf februari ontvangt u deze digitaal. 
Lees meer >
 
Financiële resultaten: de dekkingsgraad
Eind 2019 bedroeg de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 120,2%. De beleidsdekkingsgraad was toen 118,8%. 
Lees meer >
 
Geef uw mening in ons deelnemerspanel
Shell Pensioenfonds vindt het belangrijk dat de informatie over uw pensioen aansluit op uw wensen en verwachtingen. En dat deze begrijpelijk is en u een goed beeld geeft van uw pensioensituatie. Daarom leggen wij verschillende communicatiemiddelen en ‑vraagstukken voor aan een deelnemerspanel. Het deelnemerspanel praat dus mee over de informatie die u van ons krijgt.

Hoe werkt het?
Als panellid kunt u een uitnodiging ontvangen of u wilt meepraten in een groepsdiscussie. U gaat dan met andere panelleden en Shell Pensioenfonds in gesprek. Wij gebruiken de tips, ervaringen en meningen van de panelleden om onze pensioeninformatie te blijven verbeteren.

Wilt u meedoen? Zo meldt u zich aan
Wilt u meedenken en zich hiervoor aanmelden? Ga naar www.shellpensioen.nl/Deelnemerspanel.
 
Doe ook mee met de activiteiten van Voeks en word lid!
Als gepensioneerde van Shell heeft u volop de kans om contact te onderhouden met de onderneming en uw voormalige collega’s. Shell heeft hiervoor Voeks in het leven geroepen: de Vereniging van Oud-Employés der “Koninklijke/Shell”. Deze vereniging organiseert tal van interessante en leuke activiteiten, speciaal voor gepensioneerden. Daarnaast behartigt Voeks de belangen van (toekomstige) gepensioneerden.

Profiteert u nog niet van het lidmaatschap van Voeks? Meld u dan aan op de website van Voeks.
 
 
 
© 2020 Shell Pensioen
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier