2019
Een nieuw pensioenakkoord
Kabinet en sociale partners maakten afspraken over hervorming van ons pensioenstelsel. Duidelijk is dat ze nog veel moeten uitwerken.

Het pensioenstelsel in Nederland is ingewikkeld. Een hervorming ervan is dat helemaal. Na jarenlange onderhandelingen over de invoering van een ander pensioenstelsel bereikten kabinet en sociale partners eindelijk een akkoord. Het nieuwe stelsel sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij.

Wat zijn belangrijke afspraken uit het pensioenakkoord?
• De AOW-leeftijd stijgt minder snel en wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden;
• Pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden;
• Uw pensioen kan eerder stijgen maar ook eerder dalen;
• Het systeem van de doorsneepremie wordt afgeschaft.

Minister Koolmees van Sociale Zaken laat verder het verband onderzoeken tussen de levensverwachting (hoe lang iemand gemiddeld zal leven) en de AOW-leeftijd. Nu is de afspraak dat als de levensverwachting met 1 jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook 1 jaar omhoog gaat. De minister wil weten of dit anders kan worden opgelost.

Aandachtspunten bij de uitwerking van het akkoord zijn de nieuwe rekenregels, de premie, het beleggingsbeleid, de fiscale grenzen en de vormgeving van compensatie voor deelnemers die nadeel ondervinden van de wijzigingenpensioen.

De uitwerking van het pensioenakkoord in tijd:
2019 Stuurgroep werkt hoofdlijnen pensioenakkoord verder uit
2020 Beoordeling kabinet en sociale partners of afgesproken doelen gehaald kunnen worden
2020 AOW-leeftijd stijgt minder snel
2021 Nieuwe wetgeving
2022 Ingaan Pensioenakkoord
Tot slot
Invoering van de nieuwe regels zal veel werk met zich meebrengen. Wij bereiden ons hierop voor en gaan aan de slag zodra de uitgangspunten helder zijn. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten?
Lees hier het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'.
Website  |  Reageren