2019
Dit vindt u allemaal op uw UPO
Eind april ontving u uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), met daarin uw opgebouwde aanspraken per 1 januari 2019. Wat betekenen die bedragen voor later? En wat is er bijvoorbeeld geregeld voor uw partner? Neem de tijd om uw UPO te bekijken en controleer uw pensioengegevens.

Elk jaar krijgt u van ons het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO vindt u de stand van uw pensioen bij J&J Pension Fund OFP per 1 januari 2019. U leest op het UPO bijvoorbeeld:

wat u aan pensioen heeft opgebouwd op 1 januari 2019;
de verwachting van de hoogte van uw pensioen vanaf 68 jaar wanneer u tot uw 68e blijft werken bij 1 van de werkgevers van J&J;
wat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt.
Pensioenplanner: weten waar u aan toe bent
In Mijn pensioen vindt u ook de pensioenplanner. Deze is gekoppeld aan de pensioenadministratie. U ziet daar dus altijd de huidige stand van uw pensioen bij ons. Met de pensioenplanner kunt u zelf indicatieve pensioenberekeningen maken. Zo ziet u direct het effect van bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld wat het betekent voor uw pensioen wanneer u eerder dan op 68 jaar met pensioen gaat. Wel zo handig voor uw financiële planning!

Heeft u vragen? Stuur uw vraag dan via contact naar ons op of bel 013 462 16 90.
Website  |  Reageren