2019
Pensioenraad uitgelicht
In de laatste editie van 2018 kon u lezen hoe de organisatie van J&J Pension Fund OFP in elkaar zit. Deze keer gaan we wat dieper in op de Pensioenraad.

Wat doet de Pensioenraad?
De Pensioenraad noemen we ook wel het Sociaal comité. Het geeft advies aan de Raad van Bestuur en de werkgevers en/of de ondernemingsraden over uiteenlopende pensioenonderwerpen. Zoals over de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Ook kan de Pensioenraad informatie geven over het Nederlands sociaal- en arbeidsrecht dat van toepassing is. En informatie opvragen, bijvoorbeeld over de financiële situatie van het Nederlandse deel. De Raad van Bestuur is verplicht om de Pensioenraad over deze (maar nog veel meer zaken) advies te vragen. De Pensioenraad doet verslag over zijn werkzaamheden en bevindingen van het gevoerde beleid in een jaarverslag, het pensioenraadverslag.
Wie zitten er in de Pensioenraad?
In de Pensioenraad zijn werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigd. De Pensioenraad bestaat momenteel uit:
Naam Functie Vertegenwoordiging
Wilko Jansen voorzitter tot 1 januari 2020 werknemers Janssen-Cilag B.V.
Ronald Rombouts voorzitter vanaf 1 januari 2020 werkgevers Janssen Biologics B.V.
Jos Boon secretaris werknemers Janssen-Cilag B.V.
Debbie Brouwer vice-secretaris werkgevers Janssen Vaccines & Prevention B.V.
Nico Habermehl pensioenraadslid werknemers Mentor Medical B.V.
Kariem El Haddad pensioenraadslid werkgevers Janssen Biologics B.V.
Theo Elsendoorn pensioenraadslid pensioengerechtigden
Henk Kamsteeg pensioenraadslid werknemers Janssen Biologics B.V.
John Kolstein pensioenraadslid werkgevers AMO Groningen B.V.
Tom Mouchaers pensioenraadslid werkgevers Janssen-Cilag B.V.
Carlo van den Broek pensioenraadslid werknemers Johnson & Johnson Medical B.V.
Leotine Jentink pensioenraadslid werkgevers Janssen Biologics B.V.
Op de foto: v.n.l.r. Theo Elsendoor (J&J Medical, gepensioneerd), Henk Kamsteeg (Janssen Biologics - GCO), Carlo van den Broek (J&J Medical), Tom Mouchaers (Janssen-Cilag), Ron Verhulst (Janssen Biologics - Manager Pensionfonds), Ronald Rombouts (Janssen Biologics), Kariem El Haddad (Janssen Biologics), Jos Boon (Janssen Biologics), Wilko Jansen (Janssen-Cilag - PDO), John Kolstein (AMO Groningen), Nico Habermehl (Mentor) en Paul Korte (Janssen-Cilag).
Het pensioenraadverslag 2018 is beschikbaar op de website.
Website  |  Reageren